• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Μ.' | 24 Μαρτίου 2015, 14:30

    κ. Υπουργέ, Είμαστε 190 υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, αρχαιοφύλακες κ.α.)που με ΦΕΚ μετατράπηκε η σύμβασή μας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου το 2010-2011, ολοκληρώσαμε την κατάθεση όλων των αιτήσεων, των απαραίτητων δικαιολογητικών και των ιατρικών εξετασεων που μας ζητήθηκαν,όμως παρόλα αυτά ακόμα περιμένουμε την απόφαση κατανομής μας. Παρακαλώ να συμπεριλάβεται και εμάς στο νέο νομοσχέδιο.