• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 24 Μαρτίου 2015, 14:40

    Η επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων περνά μέσα από μια Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποψηφίων που πρέπει να δημιουργήσει το ΑΣΕΠ. Η Βάση αυτή θα είναι προσβάσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες - υποψηφίους (πρόσβαση με κωδικούς) για να δηλώσουν άπαξ τα στοιχεία τους και να καταθέσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τις όποιες δεξιότητές τους. Το ΑΣΕΠ πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων αυτών και να θέσει τον κάθε εν δυνάμει υποψήφιο σε κατάσταση ΟΚ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης. Ο εν δυνάμει υποψήφιος θα μπορεί, όποτε προκηρύσσεται κάποια θέση εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση ή άλλους φορείς του Δημοσίου, να εκδηλώνει ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον του γι αυτήν. Τα αποτελέσματα θα βγαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Τόσο απλά. Ολα τ'άλλα περί επιτάχυνσης διαδικασιών χωρίς χρήση τεχνολογιών πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών (ICTs) ανήκουν σε περασμένους αιώνες.