• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακόπουλος' | 24 Μαρτίου 2015, 14:04

    Το πιο δίκαιο θα ήταν όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να έχουν την δυνατότητα να γυρίσουν στην νέα Δημοτική Αστυνομία ενώ όσοι δεν το επιθυμούν να παραμείνουν στις θέσεις τις οποίες κατέχουν. Επίσης όσοι υπάλληλοι ήταν ΔΕ και μετά την αυτοδίκαιη μετάταξή τους σε δήμους αναγνωρίστηκε το πτυχίο τους γιατί πλέον δεν υπήρχε το κώλυμα της οκταετίας να μπορέσουν να επιστρέψουν στην νέα Δημοτική Αστυνομία με το αναγνωρισμένο πτυχίο τους δηλαδή σαν ΠΕ ή ΤΕ και όχι πάλι ως ΔΕ.