• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' | 15 Μαΐου 2015, 18:45

    3. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θεωρείται απαράδεκτη, εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 του ν.4251/2014. ΣΧΟΛΙΟ : Συνεπώς δεν θα εκδώσουμε καμία ως χώρα διότι έχουμε αυξημενο ποσοστό ανεργίας και δυνητικά παραβιάζουμε και τον κανονισμό στον οποίο αναφέρονται περιορισμοί στο δικαιωμα ισης μεταχείρισης και όχι στην έκδοση-μετατροπή άδειας σε πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια.