• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)' | 16 Μαΐου 2015, 13:20

    Οι ενστάσεις μου είναι οι κάτωθι επί του συγκεκριμένου άρθρου. (1) Εναντιούμαι σφοδρώς, προς κάθε νομιμοποίηση παρανομίας, χάριν "φιλευσπλαγχνίας", "ανθρωπισμού" κ.λ.π., δεδομένης της υπάρξεως καί θεσπίσεως του επαισχύντου νόμου, 2870/30-7-1922 βάσει του οποίου απαγορευόταν η άφιξη εν Ελλάδι των "μη εχόντων Ελληνικά διαβατήρια ή τεθεωρημένας αδείας εισόδου", με αποτέλεσμα την μαζική σφαγή περί των τριακοσίων πενήνα χιλιάδων(~350.000) στην προκυμαία της Σμύρνης εκ των Κεμαλικών στρατευμάτων, λόγω του επιμάχου νόμου. Ως εκ τούτου, όπως τότε δεν επεδείχθη σκοπίμως οποιαδήποτε αλληλεγγύη προς τους Έλληνες ομοεθνείς μας, θεωρώ αναγκαίαν την αντίστοιχην αντιμετώπισιν του συνόλοθ των παρανόμως εισερχομένων καί κάθε στήριξή τους αυτόχρημα προδοτική. (2) Η διάταξη βάσει περί της "οικειοθελούς αποχωρήσεως" θα πρέπει να μεταβληθεί ως ακολούθως: "Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεως του αλλοεθνούς, παρέχονται από το κράτος όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις περί της αναχωρήσεώς του εξ Ελλάδος χάριν επιστροφής του στην πατρίδα του". Αυτές είναι οι θεμελιώδεις ενστάσεις μου επί του συγκεκριμένου άρθρου.-