• Παράγραφος 3: Επιβεβαιώνεται το αυτονόητο, το οποίο δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόταν η διοίκηση. Παράγραφος 6 περίπτωση α': Θετική η προσθήκη του πρώτου εδαφίου, αυτονόητη πρόβλεψη για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος.