• Σχόλιο του χρήστη 'Ματίνα' | 17 Ιουνίου 2015, 11:16

    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ? "Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας γνώμης και ψήφου. Δεν λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα και ελέγχονται μόνο για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια." Η επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου δεν επιτρέπεται να δέχεται οδηγίες από την πολιτική ηγεσία?Τι είναι η επιτροπή, ανεξάρτητη αρχή? Θα καλεί και τους αιρετούς τους σε ακρόαση? Απ' όσα γνωρίζω στα συλλογικά όργανα της διοίκησης οι υπάλληλοι συμμετέχουν πάντα με την ιδιότητά τους.