• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ' | 18 Ιουνίου 2015, 13:45

    Στα άρθρα 12,13,14,15,16 γίνεται αναφορά σε Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ χώρις να αποσαφηνίζεται σε ποιά Νομ. Πρόσωπα αναφέρεται ο νομοθέτης. Δηλαδή ΝΠΔΔ, Κοιν. Επιχειρήσεις, Κοινές ΑΕ, Αναπτυξιακές ΑΕ , ΔΕΥΑ, Μονομετοχικές ΑΕ και λοιπά. Πρέπει να αποσαφηνιστεί δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ μέχρι σήμερα δέν εχει εντάξη στο μητρώο τα ΝΠΙΔ ΟΤΑ ενώ πρόσθετα στο άρθρο 17 προσδιορίζονται τα Νομ. Πρόσωπα ΟΤΑ που εντάσοντε στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης και στο οποίο όπως είναι γνωστό δεν υπάγονται τα ΝΠΙΔ ΟΤΑ μέχρι σήμερα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ τ. Γεν. Διευθυντής ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ