• Σχόλιο του χρήστη 'Βάϊος Καραστέργιος' | 19 Ιουνίου 2015, 09:01

    Ο αριθμός των μελών της επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 27 είναι μεγάλος και μάλλον δυσλειτουργία θα έχει η επιτροπή στην πράξη. Καλύτεα να συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Προίστάμενοι Διεύθυνσης που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο Νόμου. Επειδή η πράξη απέδειξε ότι η αμοιβαία συνεργασία εναπόκειται στην καλή βούληση της αρμόδιας Αρχής μετά την λέξη συνεργάζονταιστην παράγραφο 7β του άρθρου 27 να γραφεί η λέξη υποχρεωτικά και να απαλειφθεί η λέξη αμοιβαία