• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ' | 19 Ιουνίου 2015, 12:39

    Στο άρθρο 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ …) να προστεθεί παράγραφος 4γ που ν' αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται μέσω προγραμματικής σύμβασης ν' αναθέτει τις εργασίες που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο 4α σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006). Το βέλτιστο θα ήταν ο Δήμος ν΄αναθέτει, μέσω προγραμματικής σύμβασης, την διαχείριση και λειτουργία των Κοιμητηρίων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006) για λογαριασμό του Δήμου. Μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφού οι Δήμοι εξαιτίας του σκληρού υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, της οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης προσωπικού, έχουν αναγκαστικά παραμελήσει τις υποχρεώσεις τους αυτές, με αποτέλεσμα το κενό αυτό να το εκμεταλλεύονται οι κάθε είδους επιτήδειοι, δημιουργώντας απαράδεκτες καταστάσεις. Η λειτουργία των Κοιμητηρίων είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση με άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες, με τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος προς αυτούς και θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά, εκ μέρους σας, οι παρατηρήσεις μου αυτές, οι οποίες προέρχονται από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Δήμους προς τους πολίτες, εκ των έσω, πάνω από 25 έτη. Σας ευχαριστώ