• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ' | 19 Ιουνίου 2015, 15:28

    Θα είαν εξαιρετικά χρήσιμο να διατυπωθεί ρητά η δυνατότητα ανάθεσης - μέσω προγραμματικής σύμβασης - των εργασιών που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο 4α σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς ή Αναπτυξιακές). Ουσιαστικότερο όλων δε θα ήταν η πρόβλεψη της δυνατότητας ανάθεσης -μέσω προγραμματικής σύμβασης πάντα - της διαχείρισης και λειτουργίας των Κοιμητηρίων γενικά σε Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς και Αναπτυξιακές) για λογαριασμό του Δήμου, έτσι ώστε όσοι Δήμοι αδυνατούν να διαχειρίζονται εύρυθμα την λειουργία των κοιμητηρίων τους λόγω της οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης προσωπικού, να απεμπλακούν από την φροντίδα αυτή και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ριζική αναμόρφωση λοιπόν του ισχύοντος χουντικού ΑΝ 152/1968, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Ν.3663/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)