• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ' | 8 Ιουλίου 2015, 20:32

    Στην παράγραφο γ του άρθρου 14 να αφαιρεθεί η λέξη ( μπορεί) που αναγράφεται (αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης),έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της κάλυψης της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδος έως την οριστική τοποθέτηση τους ( 5ετία) απο προισταμένους που είχαν μοριοδοτηθεί πριν απο την τοποθέτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014, χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά να ληθφούν υπόψιν η προυπάρχουσα μοριοδότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, κα όχι η εφαρμογή του άρθρου 87 παρ 3 ( περί αναπλήρωσης προισταμένων οργανικών μονάδων η οποία χρησιμοποιήθηκε ύστερα απο την παύση όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων στις 27 -10 -2014 , παίρνοντας υποψιν μόνο την εισήγηση της( αμέσως υπερκείμενης αρχής άρθρου 87 παρ 3),και όχι την μοριοδότηση του Υπηρεσιακου Συμβουλίου που είναι πιό αξιοκρατική . Αυτό προς αποκατάσταση της αδικίας που έγινε. Ευχαριστώ.