• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νταής' | 9 Ιουλίου 2015, 13:48

    Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η διάταξη της τελευταίας παραγράφου, για το ποιοι αποκλείονται από τη συμμετοχή στις διαδικασίες κρίσης του παρόντος νόμου. Είναι πολύ γενική και υπάρχει ο κίνδυνος αυθαίρετων ερμηνειών. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προνόμια μιας ανεπαρκούς διοικητικής ηγεσίας και να περιοριστεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών στις διαδικασίες κρίσεων. Παναγιώτης Νταής Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης