• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 9 Ιουλίου 2015, 14:07

    Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να είναι 5μελή και να απαρτίζονται από 1 εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, 1 του ΣΕΕΔ, 1 του ΣτΠ και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων αν θέλουμε να σπάσουμε το βυζαντινο-οθωμανικό απόστημα της διοίκησης.