• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Κ.' | 10 Ιουλίου 2015, 12:50

    στα αναφερόμενα στο σημείο β4 , να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία και όχι η αξιολόγηση του έτους 2014 ή της τελευταίας τριετίας ανάλογα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν δυσμενείς μετακινήσεις προσωπικού , χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, με πρόσχημα τις υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες όμως δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ. Το γεγονός αυτό έφερε σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων τους συναδέλφους αυτούς.