• Σχόλιο του χρήστη 'Καλλιόπη Τσομπανίδου' | 11 Ιουλίου 2015, 21:07

    Θα ήθελα να επισημάνω ότι, όλοι εμείς, οι οποίοι ασκούμε επί μακρόν, (π.χ. στην περίπτωσή μου για 4 χρόνια), καθήκοντα Διευθυντών κλπ. χωρίς να έχουμε κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά με ανάθεση από Δ.Σ., όχι για άλλο λόγο, αλλά κυρίως λόγω αναστολής της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, θεωρώ ότι είναι παντελώς άδικο να μην μοριοδοτηθούμε κανονικά για το διάστημα αυτό, αλλά με τη μισή μοριοδότηση (όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο), καθώς κατά την άσκηση αυτή των καθηκόντων μας έχουμε επωμισθεί όλη την ευθύνη και το βάρος που αυτή συνεπάγεται και μάλιστα παράλληλα με τα κανονικά μας καθήκοντα. Η ιδιαιτερότητα δε που χαρακτηρίζει κατά την τελευταία πενταετία τη δημόσια διοίκηση, με την δραματική έλλειψη προσωπικού, με την πολυνομία, αλλά και την φορτισμένη αρνητικά αντιμετώπιση από τους πολίτες, λόγω των δυσμενών συνθηκών που υφίστανται, κυρίως στο χώρο της ασφάλισης που υπηρετώ, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, γιατί εμείς, οι "κατ΄ανάθεση" Διευθυντές, είμαστε που σηκώσαμε όλο αυτό το δυσβάσταχτο βάρος της κρίσιμης αυτής περιόδου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υποτιμηθεί η προσφορά μας αυτή, αλλά αντιθέτως να αναγνωριστεί ισότιμα με αυτήν των κριθέντων από υπηρεσιακά συμβούλια.