• Σχόλιο του χρήστη 'Μάκης Παράσχος' | 12 Ιουλίου 2015, 10:35

    Η μεταβατική αυτή διάταξη έρχεται να θωρακίσει το αποκλειστικό δικαίωμα των σημερινών προϊσταμένων να βρίσκονται συνεχώς και μόνιμα σε διευθυντικές θέσεις . Για την σημερινή τραγική κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί να μην έχουν ευθύνες και οι επί δεκαετία και πάνω μόνιμα διοικούντες και καλό θα είναι να υπάρξει ριζική αλλαγή μέσα από σχετικό άνοιγμα των κρινόμενων . Το ότι για τις 12 θέσεις Γενικών Δ/ντών με αρμοδιότητα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τον Νόμο Μητσοτάκη είχαν δυνατότητα επιλογής το Δεκέμβριο 2014 μόνο 9 στελέχη Πληροφορικής της δημόσιας Διοίκησης που ίσως με τη συγκεκριμένη διάταξη μειωθούν ακόμη περισσότερο , αυτό τα λέει όλα. Για να υπάρξει αξιοκρατική επιλογή πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στελεχών ,άλλωστε η θητεία σε τμήματα του ενός και δύο ατόμων ή και αντίστοιχα Δ/νσεων δεν μπορεί να θεωρείται ως βασικό κριτήριο της «πράγμασι». Ακόμη δεν μπορεί να εξαιρείται ο διοικών από τη θέση Γενικού Δ/ντή ή και Δ/ντος Συμβούλου ένα ΝΠΙΔ του Δημοσίου με αρκετά μεγάλο αριθμό απασχολημένων και διαχείρισης προϋπολογισμού μερικών εκατομμυρίων. Η διεύρυνση των κρινόμενων θα δημιουργήσει περισσότερες πιθανότητες να ορισθούν οι αξιότεροι για τις θέσεις Διοίκησης με κριτήρια αξιοκρατικά και λιγότερο αντικειμενικά . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με την επαναφορά της μεταβατικής διάταξης του Ν.3260/2004 άρθρο 11 παρ 2 ή κάτι ανάλογο : «Κατά τη πρώτη εφαρμογή του παρόντος : α. Για την επιλογή γενικών διευθυντών κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται , σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου στο βαθμό Α της κατηγορίας ΠΕ και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη . β. Δ/ντές … 17 έτη κλπ » Η διάταξη αυτή θα δώσει στην δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στη κρίση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Τέλος θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο του κ. Νταή : " Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προνόμια μιας ανεπαρκούς διοικητικής ηγεσίας και να περιοριστεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού με τη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών στις διαδικασίες κρίσεων." και καλό θα είναι να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής μεταβατικής διάταξης Μάκης Παράσχος