• Σχόλιο του χρήστη 'violet' | 13 Ιουλίου 2015, 15:31

    Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί δικαίως η περίπτωση των βαθμών. Δηλαδή ένας υπάλληλος με βαθμό Δ΄και 15 χρόνια υπηρεσία δεν είναι ικανός να διαχειριστεί ζητήματα υπηρεσιακού συμβουλίου?Πέραν του γεγονότος πως αν λειτουργούσε η βαθμολογική εξέλιξη κάποιος με συμπληρωμένη 15ετή υπηρεσία θα είχε βαθμό Γ΄σήμερα. Οπότε πρέπει να γίνει σαφή μνεία στο όριο από τον Δ΄βαθμό στο Γ΄ ή να συμπεριληφθεί και ο Δ΄βαθμός, διότι υπάρχουν πανάξιοι υπάλληλοι και με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (και πιθανώς υπήρξαν στο παρελθόν ή είναι στο παρόν μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων).