• Σχόλιο του χρήστη 'S.P' | 14 Ιουλίου 2015, 07:15

    7. Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία σε σώματα Γενικών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ «ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ»; ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ…» ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΝΟΕΙ; ΝΟΜΟΣ ΡΑΓΓΟΥΣΗ Άρθρο τέταρτο Τελικές διατάξεις •3. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΓΓΟΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ; ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ; ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ;