• Σχόλιο του χρήστη 'Λινα Μαγνήσαλη' | 14 Ιουλίου 2015, 09:52

    Η μεταβατική ρύθμιση της παρ. 1 γ του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να απαληφθεί. Η ενδεχόμενη ψήφισή της θα διαιωνήσει ένα καθεστώς αυθαιρεσίας εκ μέρους των εκάστοτε Υπουργών, αντικινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά την αίσθηση αδικίας που τόσο η παρούσα κυβέρνηση επιθυμεί και διατείνεται σε όλους τους τόνους, να καταργήσει. Δυστυχώς τα τελευταία έτη οι μεταβατικές διατάξεις έχουν μετατραπεί σε πάγιες, καθώς οι δεύτερες ουδέποτε τυγχάνουν εφαρμογής.