• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ' | 14 Ιουλίου 2015, 10:31

    "Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας.": Θεωρώ θετικό το να προσγράφεται η δυνατότητα σε οιονδήποτε υπάλληλο να προτείνει στόχους για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της μονάδος εις την οποίαν ανήκει. Εξυπακούεται ότι το νόημα της δυνατότητας αυτής προϋποθέτει οι προτεινόμενοι εξ αυτού στόχοι να γίνονται, εάν κριθούν ωφέλιμοι, αποδεκτοί, έν τινι βαθμώ, από την ιεραρχία. Η πρόταση βεβαίως στόχων εμπεριέχει και το σχέδιο υλοποίησής τους, που θέτει στο προσκήνιο: ανθρώπινους πόρους, διαθέσιμο χρόνο, υλικά μέσα κ.λπ. Το ζήτημα δεν είναι να μπορεί κανείς να θέτει στόχους, όσο το να δύναται να τους πραγματώνει, οπότε το εφικτόν/ρεαλιστικόν του πράγματος προηγείται του ιδεατού/θεωρητικού.