• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λιανού' | 14 Ιουλίου 2015, 11:23

    Οι θητείες Προϊσταμένων (Τμημάτων, Διευθύνσεων, Γενικών Διευθύνσεων) να είναι τριετείς. Οι πενταετείς θητείες δημιουργούν αγκυλώσεις στις υπηρεσίες και άτομα που έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες και αξίζουν να προαχθούν είναι υποχρεωμένα να περιμένουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.