• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα' | 14 Ιουλίου 2015, 11:39

    Το νέο σχέδιο δείχνει τελείως αναποτελεσματικό, αναχρονιστικό και πελατειακό. Οι μεταβατικές του διατάξεις, ακόμη μία φορά, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε διοίκηση να κάνει απευθείας αναθέσεις για θέσεις ευθύνης. Είναι αυτονόητο, ότι οι προϊστάμενοι που θα προκύψουν από τις μεταβατικές διατάξεις και θα θέσουν σε εφαρμογή τις πάγιες διατάξεις του Νόμου, κυρίως την αξιολόγηση και τις συνεντεύξεις, θέτουν εν αμφιβόλω ευθύς εξ' αρχής την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Νομοσχεδίου. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να στηρίζεται κύρια σε περιγράμματα θέσης εργασίας και να σέβεται την αρχή της εμπιστοσύνης του διοικούμενου – όχι να εισάγεται τον Ιούλιο 2015 το σύστημα με το οποίο οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν για το 2015 και το 2014 αναδρομικά!