• Σχόλιο του χρήστη 'Χ.Π.' | 14 Ιουλίου 2015, 12:35

    Σχετικά με την παράγραφο 7: ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προισταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το 1ο άρθρο του Ν.3839/2010, δεδομένου ότι η προυπηρεσία σε Ειδική Γραμματεία (Διαχειριστική Αρχή) συνεπάγεται μεγαλύτερη εμπειρία (διαχείριση, έλεγχοι) στη διοικητική διαδικασία, σε σχέση με εκείνη ενός τμηματάρχη π.χ. δυο ατόμων