• Σχόλιο του χρήστη 'Μαργαρίτα' | 14 Ιουλίου 2015, 13:51

    Η προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης να γίνει παράλληλα και όχι εν σειρά (πρώτα οι Γενικοί Διευθυντές, μετά οι Διευθυντές και μετά οι Τμηματάρχες). Αν γίνει εν σειρά οι σήμερα υπηρετούντες Τμηματάρχες θα μείνουν άλλο 2-3 χρόνια και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους κλάδους. Με τον τρόπο που έγινε η σύμπτυξη των κλάδων σήμερα στο Υπουργείο που δουλεύω υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των μηχανικών. Έτσι μπορεί να γίνουν Διευθυντές ή Γενικοί Διευθυντές απόφοιτοι πχ γεωλόγοι, βιολόγοι, χημικοί αλλά όχι μηχανικοί! Υπήρξε στην προκήρυξη του ΥΠΕΔΣΑΗΔ στο παρελθόν ειδική φωτογραφική διάταξη για το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού. Προέβλεπε όλες σχεδόν τις ειδικότητες πλην Μηχανικών και επί πλέον να είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής στο Διοικητικό (δηλαδή να είναι σίγουρα παιδί του δικομματισμού)