• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ρωμαίου' | 14 Ιουλίου 2015, 14:15

    Με την έναρξη ισχύος των νέων οργανισμών των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, πολλοί υπάλληλοι επιλεγμένοι αξιοκρατικά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με βάση τη μοριοδότηση του ν. 3839/2010, βρέθηκαν σε νέες δομές όπου τοποθετήθηκαν σε κατώτερες θέσεις δεδομένου ότι οι αντίστοιχες με τα προσόντα και την υπηρεσιακή πορεία τους θέσεις ευθύνης ανατέθηκαν χωρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης σε υπαλλήλους του "οικείου φορέα" με σαφώς μειωμένα προσόντα και εμπειρία. Οι αδικίες αυτές που παραμένουν μετά την πάροδο 8 και πλέον μηνών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με το νέο νομοσχέδιο, για να μη διαιωνίζεται μια κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια αξιοκρατίας.