• Σχόλιο του χρήστη 'kώστας' | 14 Ιουλίου 2015, 16:11

    Να λαμβάνονται υπόψιν οι εκθέσεις αξιολόγησης όλων των ετών και όχι μόνο του έτους 2014 για την επιλογή προϊσταμένων . Μπορεί η αξιολόγηση μόνο του έτους 2014 να καλύψει όλες τις αξιολογήσεις των άλλων ετών?