• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΤΑ Π.' | 15 Ιουλίου 2015, 09:16

    Θα πρέπει να τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων διαφορετικά θα περάσουν πέντε χρόνια και δεν θα έχει γίνει ακόμα επιλογή όπως παρατηρήθηκε με το Ν. 3839/2010. Επίσης διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει (προκήρυξη θέσεων κλπ) με το ισχύον καθεστώς σήμερα να συνεχιστούν και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.