• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ' | 15 Ιουλίου 2015, 09:03

    Η παράγραφος 1γ) θα οδηγήσει άλλη μια φορά σε κομματικά ευνοούμενους! Κλαύτερα να αποφευχθούν οι αυθαιρεσίες. Άμεσα να ξεκινήσει η αξιολόγηση, όσο το δυνατόν πιο αντικειμένική και αξιοκρατική -αν μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Στόχος πρέπει να είναι η εξυγίανση του δημόσιου τομέα και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος!