• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Χατζηδημητρίου' | 15 Ιουλίου 2015, 11:10

    1γ) περ. β) 2η υποπερ. "ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος.": Πάλι εκδικητικότητα; Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι επιλεγέντες προϊστάμενοι; Μέχρι προϊστάμενους Τμήματος θέλετε να βάλετε ανθρώπους σας; Δε φθάνουν οι σύμβουλοι; (τα ίδια βέβαια έκαναν και οι προηγούμενοι). 2β)ββ): Οι αιρετοί πρέπει να εκλεγούν μέσα σε 30 ημέρες; Είναι εφικτή η οργάνωση της ψηφοφορίας σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα; 5) Σε συνδυασμό με το παραπάνω: Όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν σε 30 ημέρες; Μήπως υπάρχει αντίφαση; Γεώργιος Χατζηδημητρίου προϊσ. Δ/νσης Ιατρικής Φυσικής 401 ΓΣΝΑ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ