• Σχόλιο του χρήστη 'N.Τ.' | 2 Δεκεμβρίου 2015, 17:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο σ/ν, νομίζω, δεν αναφέρεται η μελλοντική διοικητική πορεία των υπαλλήλων που είναι ήδη προιστάμενοι οργανικών μονάδων (διευθύνσεων) για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (π.χ δύο έτη) και ακολούθως δεν επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης.