• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσιος Τσ.' | 2 Δεκεμβρίου 2015, 18:17

    Θα επιθυμούσα να διευκρινιστεί αν τα άρθρα 25-31 του νομοσχεδίου θα εφαρμοσθούν και για τους δημοτικούς υπάλληλους, διότι στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται καμία μνεία στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (N. 3584/2007), αλλά μόνο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 3528/2007).