Άρθρο 31 – Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος οι παράγραφοι 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 86 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4275/20214 και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 καταργείται. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται.

 • Πειθαρχικά Συμβούλια Ανεξάρτητων Αρχών

  Επισημαίνουμε την ανάγκη τροποποίησης των σχετικών κείμενων διατάξεων ώστε να συμπεριλαμβάνει η συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων των Ανεξάρτητων Αρχών και αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, κατ’ αντιστοιχία του πρόσφατου Ν. 4325/2015.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προτείνουμε να εισαχθεί διάταξη στο άρθρο 31 που να ορίζει ότι τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:19 | Γιώργος Παπαδημητρίου

  ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
  Στα άρθρα 25,26,28 και 31 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει αναφορά και στο Ν.3584/2007 Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως πολύ σωστά γίνεται στο ΜΕΡΟΣ Δ του παρόντος. Για να μην χρειαστεί να εκδοθούν μετά τροποποιήσεις, ερμηνευτικές κλπ κλπ για να συμπεριληφθούν εκ των υστέρων και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, οι οποίοι και φυσικά είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι…

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 09:17 | KIKH ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ

  Στο ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ στα άρθρα 25,26,28 & 31 δεν γίνεται καμία αναφορά στο Ν.3584/2007 Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως γίνεται στο ΜΕΡΟΣ Δ του παρόντος. Γιατί δεν πρέπει να αφορά και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους;

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 10:10 | ρανια

  Με τις μεταβατικες διαταξεις για την επιλογή προισταμένων δίνετε παράταση στους αναπληρωτές προισταμένους (ειδικά στους Δήμους..το γνωρίζω προσωπικά) που έχουν οριστεί με αποφάσεις Δημάρχου χωρίς αποφάσεις Υ.Σ. με πολύ λιγότερα προσόντα από άλλους εργαζόμενους στα ίδια τμήματα, να υπηρετούν την μικροπολιτική των Δημάρχων, να εισπράτουν και κατά την παράταση 250 ευρώ το μήνα εις βάρος των άλλων που το δικαιούνται.

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 19:13 | Γιάννης

  1. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια ενιαία κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  χωρίς πλέον τον εργασιακό ρατσισμό ΠΕ και ΤΕ, είτε αυτός αφορά σε μισθό και κλιμάκια, είτε σε εξέλιξη και θέσεις ευθύνης.
  2. Στα αναγνωρισμένα σεμινάρια που μοριοδοτούνται πρέπει να συμπεριληφθούν εκτός από εκείνα του ΕΚΔΔΑ και όσα έγιναν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς (ινστιτούτα, οργανισμοί κλπ).
  3. Να γίνει σαφές, ότι έως ότου εφαρμοστούν πλήρως (και η συνέντευξη) οι διατάξεις του νόμου περί κάλυψης των θέσεων ευθύνης (Γεν.Διευθυντές, Διευθυντές, Τμηματάρχες), εάν προκύψει κένωση θέσης ευθύνης, οπουδήποτε στο δημόσιο τομέα, οι αναθέσεις θα πρέπει να γίνονται βάσει του παρόντος νόμου από τα όργανα Διοίκησης (μοριοδότηση τυπικών – εκπαιδευτικών προσόντων και προϋπηρεσίας) και όχι ρουσφετολογικά όπως στο παρελθόν.
  4. Οι συνάφειες μεταπτυχιακών σπουδών, που τα ανεπαρκή υπηρεσιακά συμβούλια της κομματοκρατίας του παρελθόντος πολλές φορές και ομοφώνως ψήφιζαν, ίσως είναι ορθότερο να επανεξεταστούν από τα ΕΙΣΕΠ, τα ΣΕΠ και τα ΥΣ που τώρα θα οριστούν (θα έρθουν στο φως πολλά μαργαριτάρια).

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 10:17 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  θα πρέπει να ενταχθούν και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου , ΔΕΚΟ για την αξιολογηση του προσωπικού τους καθώς και στην κατάταξη των βαθμών και προαγωγών.
  με εκτιμηση
  θδ

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 08:13 | christos

  Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να προστεθεί στις καταργούμενες διατάξεις και το άρθρο 97 του N. 3528/2007, περί προβαδίσματος ΠΕ έναντι ΤΕ. Είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα δημοκρατίας.

  Με εκτίμηση
  Χ.Κ

 • 2 Δεκεμβρίου 2015, 18:17 | Διονύσιος Τσ.

  Θα επιθυμούσα να διευκρινιστεί αν τα άρθρα 25-31 του νομοσχεδίου θα εφαρμοσθούν και για τους δημοτικούς υπάλληλους, διότι στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται καμία μνεία στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (N. 3584/2007), αλλά μόνο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 3528/2007).