• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκ' | 2 Δεκεμβρίου 2015, 22:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην περίπτωση που κατά την δημοσίευση του παρόντος έχουν ήδη λήξει οι θητείες των προϊσταμένων ή έχουν κενωθεί οι θέσεις προϊσταμένων ποιοί θα ασκούν καθήκοντα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που όπως φαίνεται θα πάρει τουλάχιστον δυο χρόνια? Θα συνεχίσουν αυτοί που τούς έκατσε το λαχείο κατά την δημοσίευση του παρόντος? Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στα υπηρεσιακά συμβούλια διαδικασίες κρίσεων με τον παλιό νόμο. Προτείνω την ολοκλήρωσή τους εντός διμήνου και την τοποθέτηση των κριμένων προισταμένων μέχρι την προκήρυξη της νέας θέσης