• Σχόλιο του χρήστη 'Hλίας Αλευράς, ΠΕ3 ΜΔΕ, Διευθυντής ΟΤΑ Α’β (με Ν.3839/10 από Υ.Σ.), μέλος Υπ. Συμβουλίου' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 09:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρατήρηση (σε συνέχεια παρατήρησης στο άρθρο 29) : Τι «γίνεται» εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες; Ως γνωστόν οι προθεσμίες εάν δεν αναφέρεται η λέξη «αποκλειστική» είναι ενδεικτικές. Υπάρχει καμία κύρωση; Σε ποιόν; Τι γίνεται με τις εκκρεμείς διαδικασίες στα Υπηρεσιακά; Τι γίνεται με τις επιλογές που έχουν ήδη γίνει από τα Υ.Σ. και δεν έχει γίνει ακόμα η τοποθέτηση των επιλεγέντων; (για να ολοκληρωθεί η «σύνθετη» διοικητική ενέργεια) Προτείνεται προθεσμία 2 μηνών για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων. Στους ΟΤΑ Α΄βαθμού, ο ελάχιστος βαθμός για αιρετό μέλος στο Υ.Σ. να είναι ο Β'.