• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:44

    Αναφέρεται στην παρ. 1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:.... δ) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων. Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια και βάσει ποιών δεικτών αξιολογείται ο υπάλλήλος;