• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος' | 3 Δεκεμβρίου 2015, 19:25

    εκτός από την στοχοθεσία Διευθύνσεων και Τμημάτων θα πρέπει να υπάρχει και στοχοθεσία των Συλλογικών Οργάνων τα οποία δεν υπάγονται σε Δ/νση ή Τμήμα.Υπάρχουν συλλογικά όργανα με πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων τα οποια κάνουν χρόνια να εξετάσουν τις υποθέσεις που τους αφορούν. Η αποσχόληση των υπαλλήλων στο τμήμα ή τη Δ/νση θα πρέπει να αθροίζεται και με την απασχόληση στα συλλογικά όργανα.