• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Π.' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 08:44

    θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τη στοχοθεσία και επειδή όλα αυτά τα χρόνια ζητείται από τις υπηρεσίες να διαμορφώσουν στόχους αλλά αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Πιστεύω ότι σε κάθε τομέα θα πρέπει να διαμορφωθούν από το αντίστοιχο Υπουργείο υποχρεωτικοί τομεακοί στόχοι και να συμπληρώνονται με στρατηγικούς ή πολιτικούς στόχους. Για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα γιατί η πολεοδομία Α πρέπει να έχει διαφορετικούς στόχους από την πολεοδομία Β, γιατί η διεύθυνση κτηνιατρικής του Α νομού να έχει άλλους στόχους από την αντίστοιχη διεύθυνση του άλλου νομού. Επίσης μπορεί να υπάρχουν στόχοι ανά αρμοδιότητα πχ αστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων ή συντήρηση οδικού δικτύου ή οριοθέτηση ρεμάτων ή αποχιονισμός κλπ Συμφωνώ ότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της αλλά σε κάθε τομέα θα πρέπει να υπάρχουν και γενικές σταρτηγικές κατευθύνσεις & στόχοι. Μπορεί να βγάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος πχ βασικούς τομεακούς στόχους μιας πολεοδομίας και να υπάρχει η επιλογή να επιλεγεί ένα ποσοστό αυτών αλλά και να εμπλουτιστούν με τους στόχους του κάθε Δήμου. Με τον τρόπο αυτό και με τη μέριμνα των κεντρικών υπηρεσιών διασφαλίζεται ότι θα δοθεί μια σημαντική ΩΘΗΣΗ για την εκκίνηση της στοχοθεσίας σε όλο το δημόσιο τομέα. Αν δυσκολεύονται οι κεντρικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη στοχοθεία φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τις αποκεντρωμένες υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας (ΟΤΑ Α & Β βαθμού κλπ). Το πιο εύκολο είναι να συνταθεί μια εγκύκλιος του στυλ παρακαλούμε κάντε στοχοθεσία. Ρωτώ λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση έχει δώσει το παράδειγμα τόσα χρόνια, έχει κάνει την αρχή έχει θέσει στόχους;