• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΝΑ Μ.' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 12:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι μικρότερος του 70. Δεδομένου ότι η βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης καθίσταται κρίσιμος παράγοντας (για παράδειγμα η εγγραφή στο μητρώο απαιτεί βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75) θα πρέπει να επανεξεταστεί αντιστοίχως το δικαίωμα ένστασης με βάση τα 'κατώφλια' που θέτει το παρόν νομοσχέδιο.