• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2015, 14:04

    Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το καθεστώς με το οποίο αλλάζουν θέση εργασίας οι υπάλληλοι (μετάταξη, απόσπαση ή κάτι άλλο). Επίσης, ειδικά για τους υπαλλήλους ΟΤΑ, να διευκρινιστεί αν αυτή η μετακίνηση (μετάταξη, απόσπαση ή κάτι άλλο) απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.