• Σχόλιο του χρήστη 'Petros' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 17:02

    Θα πρεπει και οι θεσεις των Γενικών Γραμματέων των ΟΤΑ α και Β βαθμού να καλύπτονται απο το μητρώο στελεχών καθώς επίσης και οι θεσεις που προβλέπει ο Καλλικράτης για τον συμπαραστάτη του πολίτη (περιφέρειες) δημότη (δήμου) και της επιχείρησης, του γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης και του ελεγκτή νομιμότητας.