• Σχόλιο του χρήστη 'κ.α.' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 18:54

    Υπάρχει το παράδοξο στο σχέδιο νόμου κάποιος να είναι στο μητρώο και να μην έχει καταφέρει να πάρει θέση ευθύνης και κάποιος να έχει πάρει θέση ευθύνης και να μην έχει τα προσόντα εγγραφής στο μητρώο; Δηλαδή κάποιος να θεωρείται πολύ καλός για επιτελικό στέλεχος του δημοσίου και να μη τύχει κρίσης για θέση ευθύνης; ΟΠΟΤΕ Ή θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για τις θέσεις ευθύνης οιεγγεγραμμένοι στο μητρώο, ή θα πρέπει να εντάσσονται στο μητρώο οι top υπάλληλοι των κρίσεων για θέσεις ευθύνης.