• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 19:13

    1. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια ενιαία κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς πλέον τον εργασιακό ρατσισμό ΠΕ και ΤΕ, είτε αυτός αφορά σε μισθό και κλιμάκια, είτε σε εξέλιξη και θέσεις ευθύνης. 2. Στα αναγνωρισμένα σεμινάρια που μοριοδοτούνται πρέπει να συμπεριληφθούν εκτός από εκείνα του ΕΚΔΔΑ και όσα έγιναν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς (ινστιτούτα, οργανισμοί κλπ). 3. Να γίνει σαφές, ότι έως ότου εφαρμοστούν πλήρως (και η συνέντευξη) οι διατάξεις του νόμου περί κάλυψης των θέσεων ευθύνης (Γεν.Διευθυντές, Διευθυντές, Τμηματάρχες), εάν προκύψει κένωση θέσης ευθύνης, οπουδήποτε στο δημόσιο τομέα, οι αναθέσεις θα πρέπει να γίνονται βάσει του παρόντος νόμου από τα όργανα Διοίκησης (μοριοδότηση τυπικών - εκπαιδευτικών προσόντων και προϋπηρεσίας) και όχι ρουσφετολογικά όπως στο παρελθόν. 4. Οι συνάφειες μεταπτυχιακών σπουδών, που τα ανεπαρκή υπηρεσιακά συμβούλια της κομματοκρατίας του παρελθόντος πολλές φορές και ομοφώνως ψήφιζαν, ίσως είναι ορθότερο να επανεξεταστούν από τα ΕΙΣΕΠ, τα ΣΕΠ και τα ΥΣ που τώρα θα οριστούν (θα έρθουν στο φως πολλά μαργαριτάρια).