• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 22:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε στο παρόν άρθρο να ληφθούν υπόψη και περιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διευθύνσεις πολιτικών υπαλλήλων είναι πολύ λίγες. Αν δεν υπάρξει ειδική μνεία για τις περιπτώσεις αυτές, τότε οι διατάξεις για τις κρίσεις έχουν νόημα μόνο για τις κρίσεις τμηματαρχών, καθώς προβλέπεται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να τοποθετηθούν 3 διευθυντές με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Συνεπώς οι θέσεις διευθυντών θα καλυφθούν άμεσα και χωρίς κρίσεις από τους παλιούς διευθυντές! Για τους φορείς λοιπόν αυτούς θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στα Υ.Σ. και μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ.