• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΝΑ' | 5 Δεκεμβρίου 2015, 22:18
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πρέπει να δοθεί μοριοδότηση και σε αυτούς που έχουν δεύτερο πτυχίο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και όχι μόνο της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, όπως αναφέρει το άρθρο 29. Δηλαδή κάποιος που έχει πτυχίο ΤΕΙ και παίρνει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ να παιρνει μοριοδότηση.