• Σχόλιο του χρήστη 'Τριαντάφυλλος Καραγεώργης' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 09:05

    Οι ακαδημαϊκοί είναι για να παράγουν ερευνητικό έργο και επιστήμονες στα πανεπιστήμια και στα εργαστήρια και όχι για να διοικούν οργανισμούς ή να αποσπώνται σε πολιτικά γραφεία. 'Εχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι ακαδημαϊκά προσόντα δεν σημαίνει απαραίτητα και διοικητικά προσόντα, μάλλον το αντίθετο. Θα ήταν ολέθριο για τη Δημόσια Διοίκηση να ψηφιστεί το παρόν άρθρο ως έχει.