• Σχόλιο του χρήστη 'Akis' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 11:00

    Με τα προβλεπόμενα αξιοποιείται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και αναλαμβάνει το ρόλο που πρέπει να έχει σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση