• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 17:58

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ, Υποψ. Διδάκτορας. Το προς διαβούλευση νομοσχέδιο εξαιρεί, η έστω παραλείπει, από την δυνατότητα συμμετοχής τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι γνωστό ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι είναι τεταγμένοι να υπηρετούν την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία(Σ άρθρο 92). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω το προς διαβούλευση νομοσχέδιο, να (συμπεριλάβει) δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και στους δικαστικούς υπαλλήλους, δεδομένου ότι στην κατηγορία αυτή των υπαλλήλων υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέχη που επιπλέον των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων διαθέτουν την απαραίτητη σοβαρότητα, εχεμύθεια και αίσθηση ευθύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον περιορισμό και την ιδιαιτερότητα όμως η δυνατότητα υποψηφιότητάς τους να αφορά μόνο θέσεις ευθύνης σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές οι θέσεις ευθύνης να καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από δικαστικούς υπαλλήλους.-