• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Χ.' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 21:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ στην πρόσκλησή σας για συμμετοχή στην παρούσα διαβούλευση καλείτε «τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου». Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζω ότι εάν δεν υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις εκείνες που στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπάγεται ένας πολύ μικρός αριθμός οργανικών μονάδων σε επίπεδο διεύθυνσης, τότε, όπως τονίζεται και σε δυο προηγούμενα σχόλια, στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν θα γίνουν κρίσεις για διευθυντές, είτε θα γίνουν για 1-2 θέσεις το πολύ. Συγκεκριμένα σας γνωρίζω ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπάρχουν διευθυντές που δεν έχουν κριθεί ποτέ και όλη τους η προϋπηρεσία (και όχι μόνο της τελευταίας πενταετίας), προέρχεται από την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης μετά από επαναλαμβανόμενους ορισμούς τους ως τακτικά μέλη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το πρόβλημα αυτό στο Υπουργείο Ναυτιλίας υπήρχε από πάντα, καθώς ήταν λίγες οι διευθύνσεις στις οποίες υπήρχε η δυνατότητα ο προϊστάμενος να είναι πολιτικός υπάλληλος, διότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών οι διευθυντές είναι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Τώρα όμως με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου (Π.Δ. 103/04 ΦΕΚ 170 Α’), οι εν λόγω διευθύνσεις έχουν μειωθεί περαιτέρω και υπάρχουν μόνο οκτώ (8) διευθύνσεις στις οποίες προβλέπεται να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο καθώς υπάρχουν δύο (2) Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκεκριμένα στο ένα υπάγονται οι 4 διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη και στο άλλο με έδρα τον Πειραιά οι λοιπές διευθύνσεις. Συνεπώς αν δεν υπάρξει πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις στο παρόν άρθρο, εφόσον τοποθετηθούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου οι 6 διευθυντές με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, η αξιοκρατία στις κρίσεις διευθυντών για το ΥΝΑΝΠ θα είναι άνευ αντικειμένου, καθώς θα αφορά μόνο τις 2 από τις 8 διευθύνσεις στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. Δηλαδή, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, που σκοπό έχουν την επιλογή με αξιοκρατικές διαδικασίες προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης, θα εφαρμοστούν κατ’ ουσία στο ΥΝΑΝΠ, και σε πολλούς άλλους φορείς, μόνο για την επιλογή τμηματαρχών! Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε το πρόβλημα αυτό, το οποίο αφορά ένα μεγάλο αριθμό Φορέων. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η πολιτική βούληση για αλλαγές και αξιοκρατία στο Δημόσιο και να μην ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Οργανισμών των Φορέων του Δημοσίου. Στην κατεύθυνση αυτή, μία δίκαιη και σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος σχεδίου νόμου ρύθμιση είναι αυτή που προτείνεται από τους δύο προηγούμενους σχολιαστές, να υπάρξει δηλαδή στο παρόν άρθρο πρόβλεψη για τους φορείς με μικρό αριθμό διευθύνσεων στα Υ.Σ., μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ.