• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 6 Δεκεμβρίου 2015, 23:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα όπου από την τοποθέτηση των προϊσταμένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα καλύπτεται το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των θέσεων και οι κρίσεις θα γίνονται ουσιαστικά μόνο για τμηματάρχες, πρέπει: • Είτε να υπάρξει στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη για τους φορείς με μικρό αριθμό διευθύνσεων στα Υ.Σ., μέχρι να τοποθετηθούν μετά τις κρίσεις οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, να μην καλύπτονται πάνω από το 1/3 των θέσεων αυτών από τα μέλη των Υ.Σ. • Είτε να ισχύει γενικά ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα λήγουν αυτοδικαίως μετά την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων.